Catrien » Zakelijk
Kennis is macht
Artikelen 1 - 7 van 7 in de rubriek Zakelijk

Zakelijk

Concurrentiebeding 2016

Concurrentiebeding 2016

Een concurrentiebeding is het beding waarbij de medewerker beperkt wordt in zijn vrijheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst op een bepaalde wijze werkzaam te worden bij andere werkgevers of a… Juridisch, Nederlands ondernemingsrecht, 16-05-2014
Notuleren: een goed verslag maken

Notuleren: een goed verslag maken

Notuleren is een vak. Wie er zeker van wil zijn dat een vergadering goed genotuleerd wordt kan een professionele notulist inhuren. Het is ook mogelijk om een interne functionaris te vragen een vergade… Zakelijk, 07-05-2015

Pensioen voor zelfstandige zonder personeel

Wie als zzp'er aan de slag gaat zal een aantal zaken moeten regelen. Behalve zaken als beroepsaansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en verzekeringen zal ook de zzp'er op enig moment van zijn oude d… Onderneming, Nederlands ondernemingsrecht, 12-05-2014
Tijdelijke arbeidscontacten

Tijdelijke arbeidscontacten

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid in 2015 gelden er nieuwe regels voor tijdelijke arbeidscontracten. De veranderingen hebben betrekking op de proeftijd, het concurrentiebeding, de aanzeg… Juridisch, Nederlands ondernemingsrecht, 09-02-2015
Verplicht op cursus voor de baas?

Verplicht op cursus voor de baas?

Is een werknemer verplicht om op verzoek van de werkgever een cursus of opleiding te volgen? En als dat zo is, is hij dan ook verplicht daar vrije tijd aan te besteden? Een en ander is afhankelijk van… Juridisch, Nederlands ondernemingsrecht, 25-05-2014

Waarover mag je liegen bij een sollicitatie?

Solliciteren naar een functie is een spannende aangelegenheid voor menig werkzoekende. Om een kans te maken op de gewenste baan, probeert men zich zo goed mogelijk voor te doen. Het eerste visitekaart… Juridisch, 27-09-2015
Winkelruimte of bedrijfsruimte huren volgens de wet

Winkelruimte of bedrijfsruimte huren volgens de wet

Wanneer een ondernemer een pand of een gedeelte daarvan wil huren, is het van belang dat hij weet welke regels er gelden voor de (ver)huur van bedrijfsruimte. Hoe zit het met de duur van de huuroveree… Juridisch, Nederlands ondernemingsrecht, 05-11-2014
Schrijf mee!