Catrien » Specials » Nederlands ondernemingsrecht

Juridische zaken voor (kleine) ondernemers en hun omgeving

Juridische zaken voor (kleine) ondernemers en hun omgeving Wie een eigen onderneming heeft dient zich goed te (laten) informeren over de rechten en verplichtingen die men als werkgever, directeur, huurder van bedrijfsruimte, etcetera heeft. In 2015 is de wetgeving op het gebied van het arbeidsrecht ingrijpend veranderd. Vooral het ontslagrecht is gewijzigd. Ook voor werknemers en andere burgers geldt dat zij zich goed moeten laten informeren over hun juridische positie. Kennis van een aantal veel voorkomende juridische onderwerpen is erg nuttig.

Elke Nederlander wordt geacht de wet te kennen

In Nederland hebben we te maken met uitgebreide wet- en regelgeving op allerlei gebieden. De directeur, kleine ondernemer, zelfstandige zonder personeel, maar ook werknemers worden allemaal geacht de wet te kennen. Dit is wat men noemt een juridische fictie. Natuurlijk kent niet iedere Nederlander elke wet. Het is echter nodig deze fictie te hanteren omdat men zich anders zou kunnen beroepen op onwetendheid over de in het geding zijnde regels. Het is daarom nuttig dat iedere Nederlander op zijn minst goed geïnformeerd is over de wetten en regels waar hij mee te maken kan krijgen. Dat zijn vooral wetten en regels op het gebied van arbeidsrecht, contracten en huur. Daarover gaan de artikelen bij deze special.

Rechtsgebieden

Veel Nederlanders werken in loondienst. Daarnaast zijn er nog eens heel wat Nederlanders die werkgever zijn of leidinggevende binnen een onderneming. De omgang tussen werkgevers en werknemers is geregeld in het arbeidsrecht. De belangrijkste bron van het arbeidsrecht is het Burgerlijk Wetboek. Sinds 2015 maakt de Wet werk en zekerheid bieronderdeel van uit. In deze nieuwe wet is een aantal veranderingen doorgevoerd ten aanzien van het recht dat voor 2015 van toepassing was. Zo is het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd en zijn de regels voor bijvoorbeeld het concurrentiebeding en tijdelijke arbeidsovereenkomsten veranderd. Daarnaast is het altijd goed om te weten wat er op het gebied van andere arbeidsrechtelijke onderwerpen zoals pensioen, opleidingen en dergelijke geldt. Wie hier, in welke hoedanigheid dan ook, mee te maken krijgt doet er goed aan zich te informeren over zijn rechten en plichten.

Een van de rechtsgebieden waarmee Nederlanders naast het arbeidsrecht veel te maken krijgen is het huurrecht. Huurders en verhuurders krijgen te maken met regels die weinig mogelijkheden bieden om ervan af te wijken. Het is veelal, wat juristen noemen, dwingend recht. Reden genoeg om zich te verdiepen in de verschillende wettelijke regels.
Concurrentiebeding, de wettelijke regels

Concurrentiebeding, de wettelijke regels

Een concurrentiebeding is het beding waarbij de medewerker beperkt wordt in zijn vrijheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst op een bepaalde wijze werkzaam te worden bij andere werkgevers of a…
De vaststellingsovereenkomst bij beëindiging dienstverband

De vaststellingsovereenkomst bij beëindiging dienstverband

Als een werkgever de arbeidsrelatie met een van zijn werknemers wil beëindigen kan dit op verschillende manieren. Niet alleen kan een werkgever ervoor kiezen een ontslagvergunning aan te vragen bij he…
Slapend dienstverband na twee jaar arbeidsongeschiktheid

Slapend dienstverband na twee jaar arbeidsongeschiktheid

Is het verstandig als een werkgever een werknemer die twee jaar ziek is geweest ontslaat nu hij daarvoor toestemming krijgt van het UWV? Het ontslagverbod bij ziekte wordt na twee jaar ziekte opgeheve…
Tijdelijke arbeidscontacten, wat zijn de regels?

Tijdelijke arbeidscontacten, wat zijn de regels?

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid in 2015 gelden er nieuwe regels voor tijdelijke arbeidscontracten. De veranderingen hebben betrekking op de proeftijd, het concurrentiebeding, de aanzeg…
Wel of niet verplicht verhuizen voor de baas?

Wel of niet verplicht verhuizen voor de baas?

Werkgevers verplaatsen soms een deel van hun onderneming of de gehele onderneming. Het komt ook voor dat een ondernemer een vestiging van zijn bedrijf sluit en alle activiteiten onderbrengt in een of…
Winkelruimte of bedrijfsruimte huren volgens de wet

Winkelruimte of bedrijfsruimte huren volgens de wet

Wanneer een ondernemer een pand of een gedeelte daarvan wil huren, is het van belang dat hij weet welke regels er gelden voor de (ver)huur van bedrijfsruimte. Hoe zit het met de duur van de huuroveree…
Gepubliceerd door Catrien op 14-07-2015, laatst gewijzigd op 04-06-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.